PLANT PATHOLOGY AND BIOSECURITY (PPB) UNIT

Visi

Menjadi pusat penyelidikan atau pusat rujukan utama mengenai penyakit kelapa sawit dengan penekanan khusus pada penyakit Ganoderma, penyakit kelapa sawit lain di Malaysia dan penyelidikan mengenai penyakit eksotik di Malaysia dan Asia Tenggara

Misi

Mempelopori program penyelidikan penyakit kelapa sawit dengan menyediakan kepakaran teknikal dan saintifik untuk pengurusan penyakit serta mewujudkan rangkaian khidmat nasihat yang efisien kepada industri untuk meningkatkan produktiviti dan mengurangkan kerugian hasil

Fungsi

  • Bertanggungjawab untuk menjalankan kajian penyelidikan dan khidmat nasihat berkaitan dengan penyakit Ganoderma.
  • Bertanggungjawab menjalankan kajian penyelidikan dan khidmat nasihat penyakit berpotensi yang sedia ada terdapat di Malaysia.